Kuruluş Web Sitesi :
Kuruluş Telefon Numarası :
Atasem Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 (Rev 3) Sınav Şartları

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

• Adayların sınava, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri yasaktır.
• Sınav salonuna silah vb. teçhizatla girmek yasaktır.
• Sınav salonunda sigara, pipo, elektronik sigara vb. içmek yasaktır.
• Sınav esnasında kopyaya teşebbüs dahi etmek yasaktır.
• Sınav alanını izinsiz olarak terk edenlerin ve sınav alanı dışına çıkanların sınavları iptal edilir.
• Yapılandırılmış sözlü sınavlarda sınav süresince adayların sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Ancak acil durumlar ve hastalık sebebiyle oluşabilecek durumlarda değerlendiricilere bilgi verilerek refakatçilerle beraber adayın zaruri ihtiyaçları giderilir. Bu durumlar dışında sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
• Acil durumlarda binadan tahliyeniz için sınav salon kapısından çıkarak acil çıkış levhasını takip edip en yakın ana kapıdan ya da yangın merdivenlerinden çıkışınızı sağlayabilirsiniz.
• Sınava dair itiraz ve şikâyetiniz olursa bir hafta içerisinde kurumun web sitesinden ya da sınav merkezine bizzat başvuru gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.
• Sınav sonuçlarınız en geç 10 işgünü içerisinde hem SMS ile hem de Kurumun web sitesinden ilan edilecektir.


Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Koruma (Rev 3)

Soru Sayısı: 5

Sınav Süresi: 10 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Yok

Sınav Yok

11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi (Rev 3)

Soru Sayısı: 13

Sınav Süresi: 26 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Sınav Geçme Oranı(%) : 80

Sınav Yok